انعقاد تفاهم نامه گمرک و وزارت صمت برای معافیت گمرکی ماشین آلات خط فراوری

به گزارش انجمن های سایه، وزارت صنعت معدن و تجارت و گمرک برای مراحل صدور و اعمال مجوز های معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای ماشین آلات و تجهیزات خط فراوری تفاهم نامه منعقد کردند.

انعقاد تفاهم نامه گمرک و وزارت صمت برای معافیت گمرکی ماشین آلات خط فراوری

به گزارش گروه مالی انجمن های سایه، تفاهم نامه میان وزارت صنعت معدن و تجارت با گمرک برای مراحل صدور و اعمال مجوز های معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای ماشین آلات و تجهیزات خط فراوری منعقد شد.

در متن این تفاهم نامه آمده است: پیرو نامه شماره 127428 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور منضم به نامه شماره 98/1249329 گمرک جمهوری اسلامی مبنی بر تشکیل جلسه مشترک وزارت متبوع و گمرک در راستای تدوین وحدت رویه آنالیز درخواست های صدور معافیت بند غ ماده 119 قانون امور گمرکی و با توجه به ضرورت تسهیل و شفاف سازی مراحل صدور مجوز های معافیت از پرداخت حقوق ورودی، برای جلوگیری از سردرگمی واحد های فراوریی، جلسه مشترکی در معاونت امور صنایع وزارت صمت با حضور گمرک تشکیل شد که بعد از بحث های اجرا شده موارد زیر مصوب و مقرر گشت:

1- ماشین آلات خط فراوری در مراحل بهره برداری و پس از آن مشمول معافیت بند غ ماده 119 قانون امور گمرکی می شود؛ لذا مفاد صورتجلسه مورخ 93/5/14 فیمابین گمرک و وزارت صمت (موضوع عدم صدور معافیت بعد از بهره برداری که در | محل معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار گشت و نامه شماره 53851 مورخ 93/5/18 مربوطه کان لم یکن تلقی و مصوبات این صورتجلسه جایگزین آن می شود.

2- ماشین آلات خط فراوری تجهیزات اصلی و جانبی خط فراوری، انواع قالب، ابزار آلات مخصوص و ملزومات سرمایه ای خط فراوری با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی موضوع بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی می باشند. بدیهی است صرف اجزاء و قطعات یدکی و مواد مصرفی مشمول معافیت نمی شوند. به عنوان مثال آجر نسوز برای راه اندازی کوره، قسمتی از خط فراوری تلقی و مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی می شود. در صورت ابهام و تردید برای گمرکات اجرائی در تشخیص این بند، مرجع تشخیص و اعلام نظر نهایی وزارت صمت خواهد بود.

3- ماشین آلات کمکی خط فراوری که اکثرا حالت انحصاری داشته و در جابجایی اقلام موجود در خط فراوری مورد استفاده قرار می گیرند از جمله: لیفتراک مخصوص جابجا کننده پاتیل ذوب، ماشین های جابجا کننده تجهیزات، پالت تراک مخصوص مورد استفاده در خط فراوری، بیل مکانیکی مخصوص پارگیری ضایعات فلزی و ماشین الات انحصاری و مخصوص از این قبیل که معمولا مصرف عمومی ندارند و به همراه ماشین آلات خط فراوری و به تعداد متعارف وارد می گردند با تشخیص وزارت صمت و تصریح در مجوز معافیت از پرداخت حقوق ورودی، مشمول معافیت صادره می گردند. بدیهی است ماشین آلات راهسازی به مفهوم عام و یا ماشین آلات کمکی اخیرالذکر، چنانچه به تنهایی وارد شوند مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی نشده و ذیل ردیف تعرفه مربوط به خود طبقه بندی و مشمول پرداخت حقوق ورودی ماخذ مربوطه خواهند بود.

4- در متن مجوز های معافیت از پرداخت حقوق ورودی صادره از وزارت صمت که به همراه اطلاعات واحد فراوریی به وسیله سامانه معافیت گمرکی، به گمرک ارسال می شود علت شمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات مزبور برای واحد فراوریی (اعم از بازسازی و نوسازی، توسعه، جایگزینی، تکمیل خط و) قید می شود و احتیاجی به دریافت مجوز های مرتبط با این بند، از واحد فراوریی مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی، توسط گمرک نمی باشد.

5- در مورد مواردی که واردات ماشین آلات و تجهیزات خط فراوری، به نیابت از واحد های فراوریی توسط واحد بازرگانی شخصیت حقوقی غیر فراوریی صورت می پذیرد، وزارت صمت در متن مجوز ارسالی به گمرک و با در زمان ارسال سیستمی اطلاعات واحد فراوریی به وسیله سامانه معافیت گمرکی، اطلاعات بازرگان (شخصیت حقوقی غیر فراوریی) را همراه با درخواست واحد فراوریی به گمرک اعلام می کند. با توجه به توضیحات ارائه شده، اعمال معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای شخصیت حقوقی غیر فراوریی، توسط گمرک بلامانع خواهد بود.

6- چنانچه برای ماشین آلات مستعمل خط فراوری، با درج شرایط مستعمل بودن کالا در مجوز ثبت سفارش و رعایت مقررات ماده 42 ایین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، با قید عبارت مستعمل، مجوز معافیت از پرداخت حقوق ورودی از سوی وزارت صمت صادر شود، گمرک نسبت به پذیرش مجوز معافیت صادره اقدام می کند و مستعمل بودن کالا مانع از اعمال معافیت از پرداخت حقوق ورودی مربوطه صادره از سوی مرجع ذیصلاح مربوطه نخواهد بود.

7- در صورتی که به نظر گمرک، ارزش اظهاری ماشین آلات خط فراوری مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی نازل تشخیص داده شود احتیاجی به اصلاح ارزش اولیه مندرج در مجوز معافیت صادره توسط صمت نداشته و گمرک ضمن اعمال معافیت از پرداخت حقوق ورودی بصورت کامل و ترخیص کالا، ارزش استنباطی را جهت درج در سابقه وزارت صمت اعلام می کند.

8- مجوز های معافیت صادره توسط وزارت صمت معمولا متضمن ارزش سیف (CIF) کالا (ارزش بهای خرید کالا در مبدأ بها اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل) می باشد، با این وجود چنانچه هزینه بیمه و کرایه حمل در مجوز معافیت از پرداخت حقوق ورودی صادره قید نشود، احتیاج به اصلاح مجوز صادره نبوده و هزینه بیمه و کرایه حمل نیز به تبع ارزش بهای خرید کالا مشمول اعمال معافیت صادره می گردند.

9- وفق مفاد یادداشت 4 قسمت 16 نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا هرگاه یک ماشین (شامل ترکیبی از ماشین ها) متشکل از اجزای جداگانه ای باشد خواه به صورت مجزا بوده یا به وسیله لوله کشی، وسایل انتقال دهنده، کابل برق یا سایر ابزار آلات به همدیگر متصل شوند و با هم به طور واضح انجام یک عمل معین شده در یکی از فصول 84 و 85 را عرضه کنند کلا تحت ردیفی طبقه بندی می گردند که برای آن عمل معین شده است. فارغ از بحث طبقه بندی کالا، صدور مجوز و اعمال معافیت برای این واحد های عمل کننده (Functional Units)، تجهیزات و اجزای منفصله موضوع یادداشت 4 قسمت 16 نیز بلامانع می باشد. همچنین حمل اقلام مشمول معافیت به دفعات (Partshipment)، مانع صدور و اعمال معافیت از پرداخت حقوق ورودی صادره نخواهد بود.

10- در صورت وجود هرگونه ابهام برای گمرک در مورد موارد معنونه، این تردید و ابهام مانع از ترخیص کالا های مشمول معافیت نبوده، مقتضی است در صورت احتیاج با تصویر برداری از کالا و اخذ کاتالوگ مربوطه و قطع مرور زمان قانونی نسبت به ترخیص کالای مشمول معافیت اقدام و ابهامات مربوطه به همراه نظر کارشناسی مستند و مستدل به دفتر واردات گمرک ایران منعکس شود. دفتر واردات گمرک ایران نیز در صورت بقای اختلاف مراتب را از وزارت صمت استعلام و پاسخ حاصله را مبنای تصمیم گیری قرار دهد.

11- برای صدور معافیت از پرداخت حقوق ورودی و ارسال آن به گمرک، مهلت و مدت زمان مقرر در تبصره (3) ماده 135 قانون امور گمرکی (حداکثر 6 ماه پس از ترخیص کالا از گمرک) از سوی وزارت صمت ملحوظ نظر قرار گرفته و ساز و کار آن از سوی آن مرجع ذیصلاح پیش بینی شود. در موارد استثنا سازمان های صمت استانی با دریافت مدارک و مستندات از متقاضی، نسبت به مکاتبه (و اعلام در شرف صدور بودن معافیت) با گمرکات اجرایی قبل از مهلت قانونی اقدام کرده تا قطع مرور زمان قانونی در گمرکات اعمال شود.

12- در تمامی مفاد این تفاهم نامه منظور از گمرک، گمرک ایران و گمرکات اجرایی مربوطه، منظور از وزارت صمت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز ساخت داخل، صنایع ماشین سازی و تجهیزات و سازمان های استانی مربوطه و منظور از معافیت، معافیت از پرداخت حقوق ورودی موضوع بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی می باشد که تعریف حقوق ورودی وفق مفاد بند (د) ماده 1 قانون امور گمرکی، حقوق گمرکی معادل 4٪ ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که | توسط هیات وزیران مشخص می شود به علاوه وجوهی است که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد، ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "انعقاد تفاهم نامه گمرک و وزارت صمت برای معافیت گمرکی ماشین آلات خط فراوری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "انعقاد تفاهم نامه گمرک و وزارت صمت برای معافیت گمرکی ماشین آلات خط فراوری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید